Ingredients depositors

Compact Logix a Compact GuardLogix

Našou úlohou bolo naprogramovať celý riadiaci algoritmus niekoľkých dávkovačov ingrediencií, ktoré boli postavené na platforme Allen-Bradley. Tieto stroje boli riadené riadiacim systémom Compact Logix v štandardnej variante a jeden zo strojov bol riadený bezpečnostným riadiacim systémom Compact GuradLogix.

Kinetix 5500 a PowerFlex 550

Na každom zo strojov sa nachádzajú servo pohony rady Kinetix 5500, ktoré komunikujú s riadiacim systémom prostredníctvom siete EthernetIP. Ďalšími pohonmi na stroji boli motory poháňané frekvenčnými meničmi PowerFlex 550, ktoré taktiež komunikovali s riadiacim systémom prostredníctvom siete EthernetIP.

PanelView Plus

Pre obsluhu bola vytvorená HMI aplikácia pre PanelView Plus.

ISA-88 a PlantPax

Riadiace algoritmy ako aj objekty vizualizácie sú navrhnuté podľa štandardu modulárneho programovania ISA-88, pre ktoré je použitá knižnica Rockwel Automation pod názvom PlantPax.

Comments are closed.