Vision system completion control station

Na vyrábaných dieloch obsluha často vynechávala úkony založenia ďalších komponentov na vyrábaný kus. Následne boli tieto kusy označené nálepkou ako skontrolované a bez chýb.

Vytvorením jednoduchého kontrolného stanoviska bol dosiahnutý požadovaný efekt kontroly. Zamedzenie obchádzania kontroly bolo dosiahnuté algoritmom v programe, kedy nebolo možné vytlačiť ďalšiu nálepku pred odobratím dielov. To isté platilo pre zlé kusy, kedy kontrola musela byť zopakovaná až kým neboli založené všetky komponenty.

Checker COGNEX 4G

Kontrola bola vykonávaná pomocou Checker-a Cognex 4G, prepojeného s riadiacim systémom S7-1200 prostredníctvom siete Profinet. Kontrola bola spustená vždy, po stlačení tlačidla.