Stanica na strihanie vtokov a vizuálnu kontrolu

Montážna stanica pre strihanie vtokov

Stanica slúži na kontrolu osadenia klipov a strihanie vtokov na dieloch zo vstrekolisov. Na dvoch dieloch dochádza po osadení ku kontrole a následnému odstrihnutiu vtokov. Strihanie je realizované pomocou pneumatických klieští. Po úspešnom vykonaní odstrihnutia vtokov je vytlačená nálepka pre jednotlivé diely a skontrolované ich nalepenie pomocou tlačiarne ZEBRA. Kamery Omron FQ2 Kontrola je vykonávaná … Čítať viac

Stanica s ultrazvukovým zváraním

Ultrasonic welding station - Stanica s ultrazvukovou zváračkou

Stanica slúži na tavenie vodiacich drážok, ktorým sa zamedzí vypadnutiu nasadenej gumy. Zároveň na stanici dochádza k strihaniu vtokov a celkovej následnej kontrole procesu kamerou. Tavenie je realizované pomocou ultrazvukovej zváračky. Cyklus sa opakuje na dvoch dieloch po sebe v rámci jednej sady. Celý priestor je chránený pneumatickými padacími dverami. Ultrazvuková zváračka Tavenie je realizované … Čítať viac

Kontrola prítomnosti osadených komponentov

Na vyrábaných dieloch obsluha často vynechávala úkony založenia ďalších komponentov na vyrábaný kus. Následne boli tieto kusy označené nálepkou ako skontrolované a bez chýb. Vytvorením jednoduchého kontrolného stanoviska bol dosiahnutý požadovaný efekt kontroly. Zamedzenie obchádzania kontroly bolo dosiahnuté algoritmom v programe, kedy nebolo možné vytlačiť ďalšiu nálepku pred odobratím dielov. To isté platilo pre zlé … Čítať viac

Modernizácia procesu nalepovania pásky

Proces lepenia pásky spôsoboval zákazníkovi veľké problémy z dôvodu nízkej efektivity a kapacity. Modernizáciou dopravníkového systému sa dosiahol kontinuálny chod lepenia bez prestojov. Obsluha vkladá nové pásiky počas procesu lepenia, ktorý sa nachádza na konci dopravníkového systému. Kamera OMRON FQ Nalepenie pásky bolo následne kontrolované kamerovým systémom Omron FQ-2, ktoré malo za úlohu skontrolovať prítomnosť, … Čítať viac

Vision systém pre kontrolu dielov

Kamerový systém kontroluje rovnosť kontaktov na kontrolovanom diele. Počet kontrolovaných kontaktov je dva, pričom nerovnosť sa môže vyskytnúť na oboch naraz alebo na jednom z kontaktov. Kamera Cognex In-Sight Pracovisko kontroly je vybavené kamerou Cognex In-Sight 2000 a je napojená na existujúci riadiaci systém linky Siemens S7-300, vstupno výstupného rozhrania. Pre potreby kontroly boli vytvorené … Čítať viac