O spoločnosti

AUSYS s.r.o. je spoločnosť zameraná poskytovanie komplexných služieb v oblasti priemyselnej automatizácie. Medzi hlavné činnosti patrí návrh a výroba strojov, výrobných liniek a robotických pracovísk, ako aj jednotlivé služby - programovanie riadiacich systémov PLC, PAC, vizualizačných aplikácií HMI, robotických manipulátorov, vision systémov, návrh a výroba elektrických rozvádzačov a návrh a realizácia bezpečnosti strojov.

Zároveň sa venujeme úpravám a modernizácii už existujúcich systémov s cieľom zvýšiť kvalitu, znížiť výrobné náklady a zlepšiť efektivitu prevádzky.

Kladieme dôraz na vysokú odbornosť nášho tímu, ktorý je zložený z inžinierov z oboru, pričom sa pravidelne zúčastňujú odborných seminárov, prednášok a výstav, aby bol náš tím neustále informovaný o nových možnostiach a produktoch pre našich zákazníkov. Našou hlavnou výhodou je profesionálny prístup a precíznosť pri realizácii našich projektov.

Máme radi nové výzvy a nevyhýbame sa ani náročným aplikáciám.

Rozdiel je v prístupe.