Kontrola prítomnosti osadených komponentov

Na vyrábaných dieloch obsluha často vynechávala úkony založenia ďalších komponentov na vyrábaný kus. Následne boli tieto kusy označené nálepkou ako skontrolované a bez chýb.

Vytvorením jednoduchého kontrolného stanoviska bol dosiahnutý požadovaný efekt kontroly. Zamedzenie obchádzania kontroly bolo dosiahnuté algoritmom v programe, kedy nebolo možné vytlačiť ďalšiu nálepku pred odobratím dielov. To isté platilo pre zlé kusy, kedy kontrola musela byť zopakovaná až kým neboli založené všetky komponenty.
Tieto komponenty je možné vkladať priamo na hniezdach, ktoré prichytávajú diely pomocou prísaviek.

Checker COGNEX 4G a kamera Omron FQ2

Kontrola bola vykonávaná pomocou Checker-a Cognex 4G a následne doplnená o ďalšie tri pozície, kde už boli vybavené kamerami Omron FQ2, prepojené s riadiacim systémom S7-1200 prostredníctvom siete Profinet. Kontrola bola spustená vždy, po stlačení tlačidla.