Špecializovaný nanášač betónu (torkrétovanie)

V oceliarňach pri procese kontinuálneho odlievania ocele sú potrebné rozličné úkony pre dosiahnutie čo najvyššej efektivity a kvality produkcie. Jedným z takýchto úkonov ja nanášanie špeciálnej vrstvy betónu do medzi panvy, čím sa zvyšuje jej odolnosť a tým aj životnosť pri odlievaní ocele.

Nanášanie tejto vrstvy ručne je veľmi náročným procesom, pretože nanesenie potrebného množstva si vyžaduje veľa ľudskej sily a viacerých pracovníkov. Zároveň ľudskou činnosťou sa vnáša do procesu nestabilita a nerovnomernosť nanesenej vrstvy.

KUKA Roboter

Náš zákazník, ktorý je výrobcom takýchto strojov nás oslovil s požiadavkou naprogramovania takéhoto stroja, ktorý by zautomatizoval celý tento proces. Celý stroj je postavený na platforme KUKA, avšak jeho konštrukcia bola vyrobená úplne na novo, aby spĺňala požiadavky aplikácie.

Počas automatickej prevádzky stroj umožňuje proces prerušiť v akomkoľvek bode, kde následne môže proces buď pokračovať, alebo môže robot prejsť do inej polohy pre vykonanie potrebných úkonov a vrátiť sa späť a pokračovať na mieste, kde prestal, ale sa dokáže vrátiť do domovskej polohy a proces prerušiť. V čase inštalácie to bol najmodernejší stroj pre nanášanie betónu pod tlakom v oceliarni.