Stanica na strihanie vtokov a vizuálnu kontrolu

Montážna stanica pre strihanie vtokov

Stanica slúži na kontrolu osadenia klipov a strihanie vtokov na dieloch zo vstrekolisov. Na dvoch dieloch dochádza po osadení ku kontrole a následnému odstrihnutiu vtokov. Strihanie je realizované pomocou pneumatických klieští. Po úspešnom vykonaní odstrihnutia vtokov je vytlačená nálepka pre jednotlivé diely a skontrolované ich nalepenie pomocou tlačiarne ZEBRA.

Kamery Omron FQ2

Kontrola je vykonávaná pomocou štyroch kamier Omron FQ2, ktoré kontrolujú osadenie klipov a to, či sú prítomné na mieste a či sú dostatočne presne osadené.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Montážna stanica pre strihanie vtokov

Montážna stanica pre strihanie vtokov

Montážna stanica pre strihanie vtokov

Montážna stanica pre strihanie vtokov

Montážna stanica pre strihanie vtokov

Montážna stanica pre strihanie vtokov