Stanica na strihanie vtokov a vizuálnu kontrolu

Montážna stanica pre strihanie vtokov

Stanica slúži na kontrolu osadenia klipov a strihanie vtokov na dieloch zo vstrekolisov. Na dvoch dieloch dochádza po osadení ku kontrole a následnému odstrihnutiu vtokov. Strihanie je realizované pomocou pneumatických klieští. Po úspešnom vykonaní odstrihnutia vtokov je vytlačená nálepka pre jednotlivé diely a skontrolované ich nalepenie pomocou tlačiarne ZEBRA.

Kamery Omron FQ2

Kontrola je vykonávaná pomocou štyroch kamier Omron FQ2, ktoré kontrolujú osadenie klipov a to, či sú prítomné na mieste a či sú dostatočne presne osadené.