Stanica s ultrazvukovým zváraním

Ultrasonic welding station - Stanica s ultrazvukovou zváračkou

Stanica slúži na tavenie vodiacich drážok, ktorým sa zamedzí vypadnutiu nasadenej gumy. Zároveň na stanici dochádza k strihaniu vtokov a celkovej následnej kontrole procesu kamerou. Tavenie je realizované pomocou ultrazvukovej zváračky. Cyklus sa opakuje na dvoch dieloch po sebe v rámci jednej sady. Celý priestor je chránený pneumatickými padacími dverami.

Ultrazvuková zváračka

Tavenie je realizované ultrazvukovou zváračkou od švajčiarskeho dodávateľa RINCO ULTRASONIC. Disponuje množstvom režimov zvárania a je ľahko prispôsobiteľná rôznym požiadavkám. Zároveň komunikuje prostredníctvom IO s riadiacim systémom.

Kamera Omron FQ2

Kontrola je vykonávaná pomocou kamery Omron FQ2, ktorá kontroluje pozíciu dielu, orientáciu dielu, orientáciu gumy na diely a odstrihnutie vtokov. Kontrola prebieha na dvoch dieloch naraz.