Vision systém na kontrolu defektov vrecúšok po zváraní

Aplikácia náročná na kvalitu snímania obrazu a tým aj rozlíšenia kamier. Na plastových vrecúškach bolo potrebné zachytávať akúkoľvek špinu, deformáciu fólie, pretrhnutie fólie, pozícia vstupnej a výstupnej hadičky, detekcia hadičky mimo vrecúška a znečistenie spodnej vrstvy vrecúšok.

Z týchto dôvodov bolo zvolené pod svietenie vrecúška, ktoré umožňovalo lepšiu detekciu požadovaných defektov. Z hora snímala celú plochu vrecúška 12 MPix kamera, ktorá kontrolovala väčšinu uvedených defektov.

Ďalšími kontrolovanými časťami boli zvary na vstupnej a výstupnej hadičke, kde dané zvary mohli byť poškodené alebo pretrhnuté. Kontrola týchto zvarov bola zabezpečená ďalšími štyrmi 0,4 MPix kamerami.

Vision systém OMRON FH

Všetky kamery boli napojené na jednu riadiacu jednotku, ktorá dokáže ovládať až osem kamier súčasne. Použitý kamerový systém bol Omron rady FH.