Vision systém pre kontrolu dielov

Kamerový systém kontroluje rovnosť kontaktov na kontrolovanom diele. Počet kontrolovaných kontaktov je dva, pričom nerovnosť sa môže vyskytnúť na oboch naraz alebo na jednom z kontaktov.

Kamera Cognex In-Sight

Pracovisko kontroly je vybavené kamerou Cognex In-Sight 2000 a je napojená na existujúci riadiaci systém linky Siemens S7-300, vstupno výstupného rozhrania.

Pre potreby kontroly boli vytvorené vymeniteľné hniezda tak, aby bol systém pripravený pre oba typy kontrolovaných dielov. Stabilitu uložených dielov zabezpečujú výsuvné trne, ktoré zabraňujú voľnému skĺznutiu dielu z pozície. Pre znemožnenie obchádzania kontroly je pracovisko vybavené krytmi.

Pre spustenie kontroly obsluha vkladá diel na podstavec a v prípade zistenia dobrého kusu je kus transportovaný do spádového žľabu. Ak je kus vyhodnotený ako zlý, je tento stav signalizovaný červenou LED signálom a kus nie je presunutý ďalej.

Pracovisko bolo doplnené na existujúcu linku.