Výrobná linka indukčných komponentov do snímačov

Precízne riadenie, vysoký takt

Výrobná linka je riadená pomocou riadiaceho systému Siemens rad S7-1500. O bezpečnosť linky sa stará programovateľné bezpečnostné relé SICK, prístup do nebezpečných priestorov chránia optické závory Omron. Vzhľadom na potrebu ovládania jednotlivých častí z viacerých miest na linke, je použitý mobilný dotykový HMI panel Siemens, ktorý je možné veľmi rýchlym a jednoduchým odpojením premiestniť na iné miesto na linke a pripojiť do ďalšieho prípojného bodu.

Náročnosť úlohy spočívala v presnom riadení servo pohonov SMC a vysokých nárokov na čas cyklu. V procese sa vyskytujú okrem manipulácie aj procesy lepenia, sušenia, tvrdenia v peci a meracie procesy kvality.

Pohony SMC a manipulácia s KUKA robotmi

Manipuláciu s jednotlivými vyrobenými komponentami, v prvotnej fáze výroby, zabezpečujú manipulátory poháňané servo pohonmi SMC a pneumatickými alebo elektrickými uchopovačmi. Po dosiahnutí 108 vyrobených kusov uložených do kazety, nasleduje odobratie kazety robotickým manipulátorom KUKA do pece a z pece do meracieho modulu. V meracom module sú vyrobené komponenty odoberané prísavkami na manipulátore z kazety, na otočný stôl, kde sa merajú mechanické vlastnosti. Z otočného stola nasleduje manipulácia s ďalším, avšak menším robotickým manipulátorom KUKA Agilus, do ďalších meraní a následne na dopravník, na ktorom sa vykonáva bez-dotyková potlač. Zhodné výrobky, ktoré úspešne prešli testami sú presunuté do baličky a nezhodné triedené podľa chyby do samostatných pozícií.

Práce na linke a jej ladenie trvali niekoľko mesiacov, čo svedčí o náročnosti procesu.