Bezpečnosť strojov

Bezpečnosť strojov (machinery safety), je veľmi dôležitou súčasťou každého projektu, ktorého výsledkom býva zariadenie, stroj alebo výrobná linka. V našej spoločnosti dbáme na oblasť bezpečnosti s vysokou prioritou. Z hľadiska strojnej bezpečnosti vieme navrhnúť všetky potrebné ochranné opatrenia, aby bolo Vaše zariadenie, či linka bezpečná v čo najvyššej možnej miere.

EN ISO 13849-1

Náš návrh spočíva v odporúčaniach s odvolávkami na konkrétne normy, alebo prípadne aj konkrétne riešenie a to či už z hľadiska krytov alebo doplnkových ochrán ako optické bariéry, dverné zámky, bezpečnostné spínače a mnohé iné prvky spadajúce do tejto kategórie. Vieme Vám pomôcť pri určovaní výkonnostnej úrovne PL (Performance level).

EN ISO 12100 > posúdenie rizík

Preto Vám vieme ponúknuť kompletné vypracovanie posúdenia rizík, analýzy rizík, návrh bezpečnostných opatrení, špecifikácia bezpečnostných prvkov a konzultácie v oblasti bezpečnosti strojov.

Vyhodnotenie (evaluácia) navrhnutej bezpečnosti > SISTEMA

Súčasťou výstupu posúdenia rizík, ale aj samostatne, môže byť na Vašu žiadosť aj správa z medzinárodne uznávaného programu SISTEMA. SISTEMA ponúka vyhodnotenie navrhovaných opatrení voči požadovanej výkonnostnej úrovne PL. Obsahom správy je kompletný rozbor bezpečnostných funkcií, blokov a všetkých zariadení a overených metód a postupov pri aplikovaní bezpečnostných prvkov.

Programovanie bezpečnostných relé a safety PLC

Zároveň ponúkame možnosť naprogramovania bezpečnostných algoritmov v programovateľných bezpečnostných systémoch, či už programovateľných bezpečnostných relé alebo safety PLC.

Meranie času zastavenia (Stop Time)

Meranie minimálnych bezpečných vzdialeností ovládacích a bezpečnostných zariadení, pomocou certifikovaného meracieho zariadenia safetyman DT2. Overenie, či vaše riešenie spĺňa požiadavky normy a taktiež periodická validácia. Ak si nie ste istý vašou kalkuláciou, alebo si chcete overiť, či je vaše bezpečnostná optická závora v správnej vzdialenosti, meranie je ideálnym riešením zbaviť sa všetkých pochybností.