Školenie bezpečnosti

Bezpečnosť strojov zahŕňa množstvo legislatívnych informácií, noriem a pojmov ako posúdenie rizík, analýza rizík, performance level (PL), SIL a ďalšie pojmy. Najmä pre ľudí začínajúcich sa venovať tejto oblasti, robí veľký problém sa rýchlo zorientovať. Čo všetko tieto pojmy znamenajú, aký je ich význam, na čo je nám dobrá bezpečnosť strojov a ako vytvárať posúdenie rizík, to všetko je súčasťou nami poskytovaného školenia.

Normy EN ISO 12100 A EN ISO 13849-1

Na školení sa zaoberáme prehľadom legislatívy, základných pojmov z oblasti bezpečnosti strojov, uvádzame rôzne situácie a praktické príklady bezpečnostných funkcií, čím školené osoby získavajú lepšiu predstavu o prezentovaných témach.

Školenie SISTEMA

Často požadovaným výstupom z bezpečnosti strojov je overenie navrhnutých opatrení, pomocou bezpečnostných komponentov, v programe SISTEMA. Tento medzinárodne uznávaný program je používaný v Európe množstvom firiem a firmy, ktoré exportujú svoje zariadenia do zahraničia, sa často stretnú s požiadavkou dodania reportu z programu SISTEMA. Súčasťou našich školení je aj zaškolenie pre prácu s programom SISTEMA.