Elektrické rozvádzače

Výroba rozvádzačov na základe poskytnutej elektrickej dokumentácie s možnosťou dodania komponentov od zákazníka alebo priamo našou spoločnosťou. Pri zapájaní dbajú naši technici aj na správnosť schém a tak prispievajú k odhaleniu prípadných chýb v projektoch.

Pri výrobe rozvádzačov používame špičkové náradie a systémy pre značenie, čím je naša práca kvalitnejšia a efektívnejšia. Pre našu prácu využívame prevažne náradie značky Phoenix Contact, rovnako aj systém pre značenie komponentov a vodičov.

V rámci výroby je možné vykonať aj zapojenie a osadenie rozvádzača na konkrétnu aplikáciu.