Privacy Policy

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, AUSYS s.r.o., Južná trieda 66, Košice - mestská časť Juh 04001, IČO: 47882476,
Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36194/V, (ďalej len 'AUSYS s.r.o.')


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


AUSYS s.r.o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje
spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo
to robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám
poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou AUSYS s.r.o..


Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.


Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s
jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 9.3.2023.


Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník,
dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej
webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše
osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.


Spoločnosť AUSYS s.r.o. rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene
iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva.
Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní
Vašich osobných údajov spoločnosťou AUSYS s.r.o..


Ak ste dodávatelia, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – dodávatelia.

Ak ste návštevy, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – návštevy.

Ak ste potencionálni zákazníci, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – potencionálni zákazníci.

Ak ste uchádzači o zamestnanie, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – uchádzači o zamestnanie.

Ak ste zamestnanci, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnanci.

Ak ste zákazníci, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – zákazníci.

Ak ste zástupcovia obchodných partnerov, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – zástupcovia obchodných partnerov.

Informácie o spracúvaní cookies môžete nájsť v sekcii Web a Cookies.


Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby
použite e-mailovú adresu info@ausys.sk, alebo sa na nás obráťte prostredníctvom pošty na adresu spoločnosti AUSYS s.r.o.