Modernizácia procesu nalepovania pásky

Proces lepenia pásky spôsoboval zákazníkovi veľké problémy z dôvodu nízkej efektivity a kapacity. Modernizáciou dopravníkového systému sa dosiahol kontinuálny chod lepenia bez prestojov. Obsluha vkladá nové pásiky počas procesu lepenia, ktorý sa nachádza na konci dopravníkového systému.

Kamera OMRON FQ

Nalepenie pásky bolo následne kontrolované kamerovým systémom Omron FQ-2, ktoré malo za úlohu skontrolovať prítomnosť, dĺžku a pozíciu nalepenia. Na základe výsledkov kontroly boli diely vytriedené medzi dobré a zlé kusy.

Modernizáciou procesu sa dosiahlo zvýšenie kapacity pracoviska o 35%.

Servo SIEMENS

Dopravníkový systém bol poháňaný servo pohonom Siemens. Vstupný priestor vkladania pásky bol monitorovaný bezpečnostnou optickou závorou.