Robotické pracoviská

Neúnavne a bez prestávky pracujúce zariadenia vo vysokej rýchlosti a presnosti. Robotické pracoviská nahradzujú monotónnu a ťažkú prácu človeka a rapídnym spôsobom zefektívňuje výrobný proces. Ich nasadzovanie je nie len na Slovensku vysoko rozšírené a o ich spoľahlivosti niet pochýb. Roboty môžu byť nasadzované nie len pri vysokých váhach manipulovaných bremien, ale aj pri procesoch s požiadavkami na vysokú presnosť a rýchlosť. Výberom vhodných nástrojov robota je možné súčasne s jedným robotickým ramenom vykonávať rozličné úkony a to aj vďaka rýchlo výmenným nástrojom. Možnosti využitia sú široké, manipulácia, skrutkovanie, nanášanie, zváranie, brúsenie a mnoho iných.

Pre vašu aplikáciu vám vieme poskytnúť návrh správneho typu robota, jeho nosnosti, ukotvenia a rovnako tak aj v simuláciu vašich aplikácií. Spolupracujeme s renomovanými dodávateľmi robotických manipulátorov ako sú KUKA, ABB, Fanuc, YASKAWA a iné.