Servis

V prípade výskytu poruchy na linke alebo stroji sú naši pracovníci k dispozícii pre riešenie týchto problémov.

Diagnostika elektrických častí

Zabezpečujeme diagnostiku elektrických porúch na zariadení. Kontrolou elektro dokumentácie a reálneho zapojenia sú diagnostikované poruchy a následne je problém odstránený alebo je navrhnuté riešenie, ako daný problém odstrániť.

Diagnostika programov PLC

Niektoré z problémov je ťažké diagnostikovať iba v samotnom zapojení alebo fyzickou a optickou kontrolou. Pre tieto situácie je nutná prítomnosť programátora, ktorý vie nájsť problém v zdrojovom kóde programu v riadiacom systéme. Ponúkame možnosť diagnostikovať tieto poruchy v PLC značiek Siemens a Allen-Bradley.

Na základe vyhodnotenie porúch navrhujeme postupy, ako daný problém odstrániť a zároveň, ako mu predchádzať v budúcnosti. V prípade nutnosti vykonávame zmeny v programoch, elektrickom zapojení, následne aj v elektro projektovej dokumentácii.