Školenie programovania

Často sa stretávame s požiadavkou zaškolenia údržby pre potreby diagnostiky programov PLC, z dôvodu rýchlejšieho a adresnejšieho vyhodnotenia závady v prevádzke. Zároveň však firmy disponujú aj svojim vlastným tímom programátorov, ktorých zameranie je iné.

Základy programovania alebo pokročilé programovanie, patria do našich kategórií úrovní školení, ktoré poskytujeme.

Školenie programovania PLC SIEMENS a ALLEN-BRADLEY

Školenia vykonávame pre programovanie značiek PLC Siemens a Allen-Bradley, rovnako tak aj ich ďalších častí ako frekvenčné meniče, servo pohony a pod. Pre Siemens sú to vývojové prostredia Step 7 a TIA Portal, pre Allen-Bradley sú to vývojové prostredia RSLogix 500, RSLogix 5000 a Studio 5000.

Základy programovania poskytujú ucelený prehľad v jednotlivých radách PLC, ich vlastnostiach, vykonávaniu algoritmov, štruktúry programov a základné inštrukcie pre prácu s programom. Pre potreby údržby, sú ešte vysvetlené prípadné špecifické princípy niektorých ďalších zariadení, prítomných v podniku, kde vykonávajú údržbu. Napríklad to môžu byť frekvenčné meniče, servo pohony alebo iné akčné členy.

Pokročilé programovanie je zamerané na intenzívnejší kurz z hľadiska vytvárania programových štruktúr, vytváraniu aplikácií, riešeniu zložitejších výpočtov, ovládania ďalších periférií na zariadení a mnoho iného.

Školenie programovania HMI SIEMENS WINCC a ALLEN-BRADLEY FACTORYTALK VIEW

Nezanedbateľnou súčasťou programovania sú aj HMI aplikácie. Ich tvorba zväčša nie je náročná, ale skôr prácna. Existujú však aj aplikácie, ktoré obsahujú množstvo prvkov a funkcionalít, ktoré danú aplikáciou robia zložitejšou.

Poskytujeme školenia na panelové ako aj velínové HMI aplikácie v prostrediach Siemens WinCC a pre Allen-Bradley v prostrediach FactoryTalk View Studio Site Edition a Machine Edition.

Vieme sa prispôsobiť špecifickým požiadavkám na typy zariadení, ktoré je potrebné poznať pre konkrétnu prevádzku a školenie môže byť tak adresnejšie a efektívnejšie.

Školenia vykonávame vo vlastných priestoroch alebo v priestoroch zákazníka.