Hydraulické manipulátory pre liatie ocele

Pri kontinuálnom odlievaní ocele dochádzka k veľmi nebezpečným situáciám. Roztavená oceľ s teplotou viac ako 1500°C tečie doslova na dosah ruky od obsluhy a vzniká tak obrovské riziko veľmi vážneho úrazu.

Nasadením moderných technológií sa toto riziko výraznou mierou znižuje a prispieva ku kvalite produkcie a bezpečiu obsluhy.

Hydraulické manipulátory poskytujú veľmi komfortný prístup ku trubiciam, určených na liatie ocele. Vďaka enormnej sile hydrauliky, je tento postup úplne bez námahy.

Diaľkové ovládanie HBC Radiomatic

Ovládanie manipulátorov je možné buď diaľkovým ovládaním, kde sa jednotlivé osi ovládajú pomocou joystickov, alebo lokálne s tlačidlami priamo na stroji. Vďaka robustnosti zariadenia je aj pri lokálnom ovládaní obsluha značne chránená. Diaľkové ovládanie však dáva možnosť obsluhe byť v značnej vzdialenosti od nebezpečného priestoru.

SIEMENS Safety PLC

Náročnosť prostredia si vyžaduje robustné riešenie bezpečnosti. Použitím bezpečnostného PLC značky Siemens, sa zvýšila modulárnosť navrhnutej bezpečnosti a zároveň splnila požiadavka použitia bezpečnostných analógových signálov, na čo obyčajné bezpečnostné relé nepostačuje.

Frekvenčné meniče SIEMENS a ABB

Rotáciu manipulátorov okolo vlastnej osi zabezpečovali elektro motory riadené frekvenčnými meničmi. Vzhľadom na rôzne špecifické požiadavky koncových zákazníkov boli použité rôzne frekvenčné meniče a to buď Siemens alebo ABB. Všetky ďalšie pohyby ramena manipulátora zabezpečovali hydraulické valce.

Vypracovanie elektro-projektovej dokumentácie

Okrem programovania manipulátorov zabezpečovala naša spoločnosť aj vypracovanie kompletnej elektro projektovej dokumentácie, čo zahŕňalo celkovú špecifikáciu riadiacich systémov, vstupno výstupných modulov, frekvenčných meničov a všetkých ďalších potrebných elektrických častí.

Zhotovenie elektrických rozvádzačov a zapojenie stroja

Po vypracovaní dokumentácie dodávku všetkých elektrických a riadiacich komponentov zastrešovala naša spoločnosť, na čo následne bola realizovaná výroba elektrických rozvádzačov a miestnych skriniek.

Všetky rozvádzače a miestne skrinky boli osadené na manipulátor a bolo vykonané pripojenie všetkých periférií.