Vision systémy

Kontrola kvality výroby či produktov býva často náročnou súčasťou procesu. Priebežná kontrola alebo kontrola na výstupe je silným parametrom v otázke kvality finálneho produktu výroby. Zákazníci často požadujú vysokú úroveň kontroly výrobkov a práve implementáciou tejto kontroly sa predchádza množstvu problémov pri použití výrobkov v ďalšom procese, ako aj pri reklamáciách. Vhodne navrhnutou kontrolou dochádza v konečnom dôsledku ku veľkému šetreniu prostriedkov z dôvodu reklamácií. Využitím kontroly je možné dosiahnuť nie len zníženie množstva reklamácií na výstupy spracovania, ale taktiež vhodným umiestnením do procesu výroby je možné predísť výrobe veľkého množstva zlých kusov.

Kontrola tvarov, rozmerov, polohy, defektov pomocou kamier

Kamerové systémy poskytujú obrovské množstvo možností kontroly. Od jednoduchých aplikácií na zisťovanie prítomnosti až po kontrolu rozmerov, natočenia, deformácií a iných parametrov. Podľa potreby je možné navrhnúť systém presným požiadavkám zákazníka a to vzhľadom na požadovanú kvalitu, ale zároveň aj cenu. Nesnažíme sa dodávať najlacnejšie riešenia, ale riešenia, ktoré sa vyplatia. Na druhej strane zvažujeme všetky možnosti a nesnažíme sa systémy predimenzovať.

Použitím vision systémov je možné:

  • merať rozmery
  • detekovať prítomnosť komponentov
  • rozpoznávať objekty
  • hľadať deformácie, defekty
  • kontrolovať povrchy
  • merať polohu
  • rozpoznávať farby
  • a iné

Čítanie čiarových, QR a 2D kódov

Samostatnou kategóriou vision systémov sú čítačky kódov. Tie môžu byť statické alebo ručné, pričom aj ich vyhotovenie a parametre sa líšia. Rozdiel nájdeme najmä v možnostiach čítania, či vie čítačka čítať jeden alebo viacero typov kódov, v akej rýchlosti vie zhotovovať snímky a akým komunikačným rozhraním disponuje. Čítanie kódov je často využívané pri systémoch sledovania výroby, alebo zadávaním typov výrobkov v procese a množstvo iných použití.

Najčastejšie spolupracujeme so značkami vision systémov Omron, Keyence, Cognex.